Přednáška pro 4. ročníky

V pátek představili inženýři z firmy Metrostav žákům čtvrtých ročníků během dvouhodinové přednášky moderní přístrojovou techniku pro speciální práce v geodézii. Do obrázku jsme přiložili mračno bodů nasnímané laserovým scannerem během přednášky ve třídě.