Přednáška pro žáky 1. ročníku

V úterý 19.11. 2013 se žáci 1. ročníku zúčastnili v divadle U Hasičů přednášky MUDr. Jiřího Presla na téma : "Návykové látky kolem nás" . Jednalo se o pořad primární protidrogové prevence.