Přehled základních dokumentů o škole

1) Zpráva ČŠI - r. 2015

2) Výroční zpráva dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

- za kalendářní rok 2014
- za kalendářní rok 2015

3) Výroční zpráva za školní rok 2015/16 - k nahlédnutí na sekretariátu školy