Harmonogram školního roku 2018/2019

Informace pro zkrácené dálkové studium 2018/19:

1. ročník:

- PŘEHLED KONZULTACÍ (v průběhu školního roku je možnost změn z provozních důvodů):

třída 1.AD (pondělí);

--

2. ročník:

- PŘEHLED KONZULTACÍ (v průběhu školního roku je možnost změn z provozních důvodů):

třída 2.AD (v pondělí) 

---------------------------------------------------------------