Harmonogram školního roku 2018/2019

Informace pro zkrácené dálkové studium 2018/19:

1. ročník:

- PŘEHLED KONZULTACÍ (v průběhu školního roku je možnost změn z provozních důvodů):

třída 1.AD - období konec dubna - červen 2019

--

2. ročník:

- PŘEHLED KONZULTACÍ (v průběhu školního roku je možnost změn z provozních důvodů):

- výuka končí 8. duna 2019 - následuje zkouškové období

---------------------------------------------------------------

ÚSTNÍ ZKOUŠKY BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU:

Na ústní zkoušku se můžete přihlásit pouze v případě, že máte napsány všechny písemné testy, odevzdané zadané práce atd.

ZKOUŠKY pro 1. ročník:

V 1. pololetí budou ústně zkoušeny tyto předměty: GEO, KAN, KAR

Ve 2. pololetí budou ústně zkoušeny tyto předměty: GEO, GEV, KAN

--

ZKOUŠKY pro 2. ročník:

V 1. pololetí budou ústně zkoušeny tyto předměty: GEO, KAN, KAR, GEV

Ve 2. pololetí budou ústně zkoušeny tyto předměty: GEO, FOT

---