Zapnout grafiku Náhledový obrázek

Výchovné poradenství

Funkce výchovného poradce je zřízena na základě vyhlášky MŠMT ČR č. 72/2005 Sb. Hlavním úkolem výchovného poradce je podpora žáků a rodičů při řešení prospěchových a výchovných problémů a při volbě dalšího studia a povolání. Výchovný poradce úzce spolupracuje s rodiči, školním metodikem prevence, třídními učiteli a ostatními pedagogy. Výchovný poradce metodicky spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, školním psychologem a dále s lékaři, klinickými psychology a dalšími odborníky či institucemi.

 

Pracovní náplň výchovné poradkyně

  • péče o žáky s výukovými a výchovnými problémy (individuální pohovory, nastavení vhodných metod učení);
  • koordinace činností souvisejících se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření (vedení dokumentace, předávání důležitých informací týkajících se vzdělávacích metod pro žáky s SPU ostatním pedagogům);
  • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou;
  • spolupráce s metodikem prevence a školním psychologem při řešení výchovných a vzdělávacích problémů (absence, záškoláctví, šikana, vztahy ve třídě, vztahy mezi studenty a učiteli, atd.);
  • zprostředkování informací o VŠ, VOŠ a pomoc s podáváním přihlášek;
  • spolupráce s ostatními pedagogy.

Ke stažení

Kontakty na odborná pracoviště (klikněte pro zobrazení PDF souboru)

 Kontakt na školní poradenské pracoviště

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9

U Nové školy 871
Praha 9 – Vysočany
190 00

telefon: 266 312 530, 266 310 939
Email: poradna@ppp9.cz

Školní psycholožka pro naši školu: Mgr. Linda Růžičková (ruzickova@ppp9.cz)

Provozní doba

pondělí – čtvrtek: 8:30 – 16:00

pátek:                    8:30 – 13:00

Doprava

autobus č. 136 – stanice Skloněná

autobus č. 109 – stanice Novovysočanská

  

Náhledový obrázek

Naši partneři

Náhledový obrázek
iconStřední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha
Pod Táborem 300
190 00  Praha 9
 
icon+420 284 823 470
iconspszem@spszem.cz
iconINSTAGRAM