loading
Zapnout grafiku Náhledový obrázek

Denní studium

Nabízíme dva studijní obory:
Geodézie a katastr nemovitostí
Gymnázium

3. kolo přijímacího řízení

Výsledky byly zveřejněny 24. 6. 2022 pod registračními čísly uchazečů, která byla doručena jejich zákonným zástupcům emailem a doporučeně poštou nebo do datových schránek.

Studijní obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí
- seznam přijatých uchazečů - PDF
- seznam nepřijatých uchazečů - PDF

Studijní obor: 79-41-K/41 Gymnázium
- seznam přijatých uchazečů - PDF
- seznam nepřijatých uchazečů - PDF

V úterý 14. 6. 2022 bylo vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení pro oba studijní obory: Geodézie a katastr nemovitostíGymnázium.
Přesná kritéria přijímacího řízení - ZDE. Nebudou přijati uchazeči, kteří nesplní podmínku minimálního bodového hodnocení v přijímacím řízení.

Pro snazší volbu oboru na naší škole zveřejňujeme jejich přehledné srovnání - PDF.

Přihlášky ke vzdělávání je třeba podat do úterý 21. 6. 2022. Osobní předání přihlášky je možné ve dnech po-pá v čase 8:00-15:00 hod v kanceláři školy (2. patro, kancelář K22).

Pouze naskenované přihlášky (bez autorizované konverze do elektronické podoby) NELZE zasílat datovou schránkou. Emailem NELZE přihlášky zasílat v žádném případě!

Tiskopis přihlášky ke studiu - PDF; XLS; vysvětlivky k tiskopisům přihlášek (na přihlášce může být uvedena jen jedna škola, resp. jeden studijní obor).

Registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky 3. kola přijímacího řízení, bude uchazečům odesláno poštou a elektronicky na email (případně do datové schránky).

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Výsledky byly zveřejněny 27.5. 2022 pod registračními čísly uchazečů, která byla doručena jejich zákonným zástupcům doporučeně poštou nebo do datových schránek.

Studijní obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí
- seznam přijatých uchazečů - PDF
- seznam nepřijatých uchazečů - PDF

Studijní obor: 79-41-K/41 Gymnázium
- seznam přijatých uchazečů - PDF
- seznam nepřijatých uchazečů - PDF

Odevzdat zápisový lístek je třeba nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, tj. do 10. 6. 2022, osobně v kanceláři školy (8-14 hod, 2. patro) nebo zaslat poštou.

Informace pro nové žáky prvního ročníku a jejich rodiče - PDF

2. kolo přijímacího řízení

Registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky 2. kola přijímacího řízení, bude uchazečům odesláno poštou případně do datové schránky v pátek 20. 5. 2022.

Pro žáky, kteří se dosud vzdělávali v zahraničí, se bude konat ověření znalosti českého jazyka pohovorem 25. a 26. 5. 2022 - pozvánka s časem pohovoru bude zaslána poštou.

V pondělí 2. 5. 2022 bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení pro oba studijní obory: Geodézie a katastr nemovitostíGymnázium.
Přesná kritéria přijímacího řízení - ZDE

Pro snazší volbu oboru na naší škole zveřejňujeme jejich přehledné srovnání - PDF.

K přihlášce musí být přiložen „Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky".
Nebudou přijati uchazeči, kteří nesplňují podmínku minimálního bodového hodnocení u zkoušky z českého jazyka a matematiky - Přesná kritéria přijímacího řízení
Přihlášky ke vzdělávání je třeba podat do 14 hod v pátek 13. 5. 2022. Osobní předání přihlášky je možné ve dnech po-pá v čase 8:00-15:00 hod v kanceláři školy (2.patro, kancelář K22).

Pouze naskenované přihlášky (bez autorizované konverze do elektronické podoby) NELZE zasílat datovou schránkou. Emailem NELZE přihlášky zasílat v žádném případě!

Tiskopis přihlášky ke studiu - PDF; XLS; vysvětlivky k tiskopisům přihlášek (na přihlášce může být uvedena jen jedna škola, resp. jeden studijní obor).

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky zveřejněny 29. 4. 2022 pod registračními čísly uchazečů, tj. pod evidenčními čísly přihlášek (viz Pozvánka ke konání jednotných testů).

Studijní obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí
- seznam přijatých uchazečů - PDF
- seznam nepřijatých uchazečů - PDF

Studijní obor: 79-41-K/41 Gymnázium
- seznam přijatých uchazečů - PDF
- seznam nepřijatých uchazečů - PDF

Odevzdat zápisový lístek je třeba nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, tj. do 13. 5. 2022, osobně v kanceláři školy (8-14 hod, 2. patro) nebo zaslat poštou.

Informace pro nové žáky prvního ročníku a jejich rodiče - PDF

Přijímací řízení do 1. ročníku (2022/2023)

Uchazeč podá nebo doručí oboustranně vytištěnou a  vyplněnou přihlášku nejpozději do 1. 3. 2022.
Osobní předání přihlášky je možné ve dnech po-pá v čase 8:00-15:00 hod v kanceláři školy (2.patro, kancelář K22).
Přesná kritéria přijímacího řízení - ZDE,
příloha č. 1: Školní přijímací zkouška z geografie (pouze pro obor Gymnázium) - ZDE.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději do 2. května 2022 (pravděpodobně ale již v pátek 29. dubna).
Další informace jsou na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - PDF (nové pro školní rok 2021/2022)

Přihláška ke studiu:

Tiskopis přihlášky ke studiu - PDF; XLS; vysvětlivky k tiskopisům přihlášek

Jednotná přijímací zkouška:

Ve středu 23. března 2022 od 14 hod budeme pořádat tzv. zkoušky nanečisto, během kterých si mohou uchazeči ke vzdělávání, kteří podali přihlášku na SPŠZ a GG Praha, přijít vyzkoušet podmínky jednotných přijímacích zkoušek. Přihlášení je možné pouze do 5. března 2022 na lebedova@spszem.cz
Termíny jednotných zkoušek vyhlášené MŠMT ČR pro čtyřleté obory vzdělávání:
1. termín: úterý 12. dubna 2022
2. termín: středa 13. dubna 2022
Náhradní termíny zkoušek jsou stanoveny na 10. a 11. května 2022.
Další informace o jednotné přijímací zkoušce na stránkách CERMAT - (včetně vzorových testů a aplikace na procvičování testových úloh).

Studijní obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

Forma vzdělávání: čtyřleté denní

Ve školním roce 2022/23 předpokládáme pro studijní obor Geodézie a katastr nemovitostí přijetí 60 žáků (2 třídy) v denním studiu.

Učební plán pro zaměření Geodézie
Učební plán pro zaměření Geografické informační systémy

Prohlédněte si obrazovou prezentaci možných výstupů oboru zeměměřictví (geomatiky) v různých oblastech - prezentace PDF (11 MB).
Poptávka po našich absolventech je stále vysoká a odborníci této profese najdou uplatnění vždy.

Obory vzdělávání

Uchazeči jsou v 1. kole přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky (60 % celkového hodnocení) a hodnocení na vysvědčení v 8. a 9. třídě základní školy (40 % celkového hodnocení).

Školní přijímací zkouška se nekoná.

---

Studijní obor: 79-41-K/41 Gymnázium

Forma vzdělávání: čtyřleté denní

Ve školním roce 2022/2023 nabízíme studium na Geografickém gymnáziu, tj. studijním oboru Gymnázium se zaměřením na geografii. Přijato bude 30 žáků (1 třída) v denním studiu.

Učební plán pro zaměření Geografie

Více informací o studiu geografie - ZDE.

Přijímací řízení

Uchazeči jsou v 1. kole přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky (60 % celkového hodnocení), hodnocení na vysvědčení v 8. a 9. třídě základní školy (20 % celkového hodnocení) a školní přijímací zkoušky z geografie (20 % celkového hodnocení). Zohledňuje se i účast na geografických soutěžích: Zeměpisná olympiáda a Eurorebus.
Další informace o školní přijímací zkoušce z geografie - ZDE.
Vzorové otázky z geografie - ZDE.

 

---

Škola nemá bezbariérový přístup.

---

SPŠ zeměměřická a Geografické gymnázium Praha je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a přidruženým členem APG - Asociace podnikatelů v geomatice.

 

Náhledový obrázek

Naši partneři

Náhledový obrázek
iconStřední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha
Pod Táborem 300
190 00  Praha 9
 
icon+420 284 823 470
iconspszem@spszem.cz
iconINSTAGRAM