loading
Zapnout grafiku Náhledový obrázek

Denní studium

Uchzeči, kterým bylo vydáno rozhodnutí o přijetí, ale nemohou již odevzdat zápisový lístek, mají možnost nastoupit do prvního ročníku po vyřízení žádosti o přestup na naší školu.
Formulář žádosti o přestup pro obor Gymnázium ZDE a pro obor Geodézie a katastr nemovitostí ZDE.

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

 

  • Informace pro nové žáky prvního ročníku a jejich rodiče (termín focení na ISIC se týká především žáků přijatých ve druhém kole) - PDF
  • Výsledky druhého kola přijímacího řízení:

Odevzdat zápisový lístek je třeba nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, tj. do 15. 7. 2021osobně  v kanceláři školy (8-14 hod, 2. patro) nebo zaslat poštou.

Studijní obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

- seznam přijatých uchazečů - PDF
- seznam nepřijatých uchazečů - PDF

Studijní obor: 79-41-K/41 Gymnázium

- seznam přijatých uchazečů - PDF
- seznam nepřijatých uchazečů - PDF

Registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky 2. kola přijímacího řízení, bylo uchazečům odesláno poštou případně do datové schránky.

Přesná kritéria přijímacího řízení - ZDE.

K přihlášce musí být přiložen „Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky".
Nebudou přijati uchazeči, kteří nesplňují podmínku minimálního bodového hodnocení u zkoušky z českého jazyka a matekatiky - viz Přesná kritéria přijímacího řízení.
Přihlášky ke vzdělávání je třeba podat do 14 hod v pátek 18. 6. 2021.

Pro snazší volbu oboru na naší škole zveřejňujeme jejich přehledné srovnání - PDF.

Další informace o studiu a oborech naleznete níže na této stránce a ve zprávách o již proběhlých akcích pro veřejnost ZDE.

  • Informace MŠMT k přijímacímu řízení v roce 2021 - PDF
  • Opatření MŠMT k úpravě přijímacího řízení v roce 2021 (s ohledem na epidemickou situaci) - PDF

Přihláška ke studiu

  • Tiskopis přihlášky ke studiu - PDF; XLS;
  • Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek - PDF
  •  Výsledky prvního kola přijímacího řízení:

Studijní obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

- seznam přijatých uchazečů - PDF
- seznam nepřijatých uchazečů - PDF

Studijní obor: 79-41-K/41 Gymnázium

- seznam přijatých uchazečů - PDF

Přesná kritéria prvního kola přijímacího řízení - PDF. (termíny upraveny dle vládních opatření k 16. 3. 2021)


Studijní obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

Forma vzdělávání: čtyřleté denní

Ve školním roce 2021/22 předpokládáme pro studijní obor Geodézie a katastr nemovitostí přijetí 60 žáků (2 třídy) denním studiu.

Učební plán pro zaměření Geodézie
Učební plán pro zaměření Geografické informační systémy

Poptávka po našich absolventech je stále vysoká a odborníci této profese najdou uplatnění vždy.

Přijímací řízení

Uchazeči jsou v 1. kole přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky (60 % celkového hodnocení) a hodnocení na vysvědčení v 8. a 9. třídě základní školy (40 % celkového hodnocení).

Školní přijímací zkouška se nekoná.

---

Studijní obor: 79-41-K/41 Gymnázium

Forma vzdělávání: čtyřleté denní

Od školního roku 2021/2022 nově otevíráme Geografické gymnázium, tj. studijní obor Gymnázium se zaměřením na geografii. Přijato bude 30 žáků (1 třída) v denním studiu.

Učební plán pro zaměření Geografie

Více informací ZDE.

Přijímací řízení

Uchazeči jsou v 1. kole přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky (60 % celkového hodnocení), hodnocení na vysvědčení v 8. a 9. třídě základní školy (20 % celkového hodnocení) a školní přijímací zkoušky z geografie (20 % celkového hodnocení). Zohledňuje se i účast na geografických soutěžích: Zeměpisná olympiáda, Eurorebus a Pražský globus.
Další informace o školní přijímací zkoušce z geografie naleznete ZDE. (upraveno)
Vzorové otázky z geografie - ZDE.

 

---

Škola nemá bezbariérový přístup.

---

SPŠ zeměměřická je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

a přidruženým členem APG - Asociace podnikatelů v geomatice.

Náhledový obrázek

Naši partneři

Náhledový obrázek
iconStřední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha
Pod Táborem 300
190 00  Praha 9
 
icon+420 284 823 470
iconspszem@spszem.cz
iconINSTAGRAM