loading
Zapnout grafiku arrowUp

Denní studium

Studijní obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

Forma vzdělávání: čtyřleté denní

Ve školním roce 2020/21 předpokládáme pro studijní obor 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí přijetí 60 žáků (2 třídy) denním studiu.

Uchazeči jsou v 1. kole přijímáni na základě výsledků v 8. a 9. třídě základní školy (40% celkového hodnocení) a výsledků jednotné přijímací zkoušky (60% celkového hodnocení). Školní přijímací zkouška se nekoná. 

Škola nemá bezbariérový přístup.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení - 3. 7. 2020

- seznam přijatých uchazečů - PDF
- seznam nepřijatých uchazečů - PDF

---

Od 26. 6. do 2. 7. 2020 je možné podávat přihlášky ke vzdělávání ve 2. kole přijímacího řízení. 

Kritéria přijímacího řízení - PDF.

Výsledky 2. kola budou vyhlášeny v pátek 3. 7. 2020 ve 12 hod.

---

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - 16. 6. 2020

- seznam přijatých uchazečů - PDF
- seznam nepřijatých uchazečů - PDF

Aktualizované informace:

Vyhlášená kritéria pro přijetí ke vzděávání zůstávají nezměněna. Mění se pouze některé termíny.
Aktualizovaný dokument s vyznačenými změnami ZDE.

Tzv. zkoušky nanečisto byly ZRUŠENY.

Nejčastější otázky a odpovědi k aktuálním opatřením pro oblast školství najdete na stránkách MŠMT.

Jednotná přijímací zkouška 2020aktualizováno

Nový termín jednotné přijímací zkoušky vyhlášené MŠMT ČR pro čtyřleté obory vzdělávání:
- 8. 6. 2020 (pouze jeden termín)
- náhradní termín pro omluvené žáky: 23. 6. 2020

Další informace o jednotné přijímací zkoušce na stránkách CERMAT.

Uchazečům o vzdělávání, kteří podali přihlášku, byla odeslána (elektronicky a poštou) pozvánka k jednotné přijímací zkoušce doplněná o tyto informace:

- výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí - PDF (není nutné využít)
- organizační pokyny pro zajištění ochrany zdraví v průběhu přijímacích zkoušek - PDF 
- čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - PDF

Uchazeči odevzdají při vstupu do budovy vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Pravidla ochrany zdraví, podle kterých budou jednotné zkoušky probíhat, jsou zveřejněna na stránkách MŠMT.

Další aktualizované termíny:

- 16. 6. 2020 od 9:00 do 12:00 hod - možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - viz
- 16. 6. 2020 po 13 hod - vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení
- do 23. 6. 2020 - odevzdání zápisového lístku

Bližší informace k průběhu jednotné přijímací zkoušky na stránkách Národního pedagogického systému - NPI.

Možnost procvičovat testy na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT.

---

Vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení

Uchazeč podá nebo doručí oboustranně vytištěnou a hůlkovým písmem čitelně vyplněnou přihlášku nejpozději do 2. 3. 2020. Osobní předání přihlášky je možné ve dnech po-pá v čase 8:00-15:00 hod v kanceláři školy (2.patro, kancelář K22).

Přesná kritéria přijímacího řízení - ZDE 

Další informace jsou na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - pdf (nové pro školní rok 2019/2020)

Přihláška ke studiu

Tiskopis přihlášky ke studiu - PDFXLSvysvětlivky k tiskopisům přihlášek

Poptávka po našich absolventech je stále vysoká a odborníci této profese najdou uplatnění vždy.

br

Naši partneři

bg
iconStřední průmyslová škola zeměměřická
Pod Táborem 300
190 00  Praha 9
 
icon+420 284 823 470
iconspszem@spszem.cz
iconINSTAGRAM