Zapnout grafiku Náhledový obrázek

Denní studium

Nabízíme dva studijní obory:
Geodézie a katastr nemovitostí
Gymnázium

NEJBLIŽŠÍ AKCE PRO VEŘEJNOST budou 16. a 20. 1. 2024 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Pro snazší volbu oboru studia na naší škole zveřejňujeme prezentaci s informacemi o škole a studiu - PDF a také přehledné srovnání obou oborů - PDF.

 

Studijní obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

Forma vzdělávání: čtyřleté denní

Ve školním roce 2024/25 předpokládáme pro studijní obor Geodézie a katastr nemovitostí přijetí 60 žáků (2 třídy) v denním studiu.

Učební plán pro zaměření Geodézie ve stavitelství

Učební plán pro zaměření Geografické informační systémy

Prohlédněte si obrazovou prezentaci možných výstupů oboru zeměměřictví (geomatiky) v různých oblastech - prezentace PDF (11 MB).
Poptávka po našich absolventech je stále vysoká a odborníci této profese najdou uplatnění vždy.

Přijímací řízení

Uchazeči budou přijímáni pouze na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky.

Školní přijímací zkouška se nekoná.

---

Studijní obor: 79-41-K/41 Gymnázium

Forma vzdělávání: čtyřleté denní

Ve školním roce 2024/2025 nabízíme studium na Geografickém gymnáziu, tj. studijním oboru Gymnázium se zaměřením na geografii. Přijato bude 30 žáků (1 třída) v denním studiu.

Učební plán pro zaměření Geografie

Více informací o studiu geografie - ZDE.

Přijímací řízení

Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky z geografie. Zohledňuje se i účast na geografických soutěžích: Zeměpisná olympiáda a Eurorebus.
Další informace o školní přijímací zkoušce z geografie - ZDE.
Vzorové otázky z geografie - ZDE.

 

---

Pro studium oborů Gymnázium a Geodézie a katastr nemovitostí není nařízením vlády č. 211/2010 Sb. stanoveno žádné zdravotní omezení, takže při podávání přihlášky ke vzdělávání není třeba potvrzení o zdravotní způsobilosti.

---

Škola nemá bezbariérový přístup.

---

SPŠ zeměměřická a Geografické gymnázium Praha je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a přidruženým členem APG - Asociace podnikatelů v geomatice.

 

Náhledový obrázek

Naši partneři

Náhledový obrázek
iconStřední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha
Pod Táborem 300
190 00  Praha 9
 
icon+420 284 823 470
iconspszem@spszem.cz
iconINSTAGRAM