Zapnout grafiku Náhledový obrázek

Denní studium

Nabízíme dva studijní obory:
Geodézie a katastr nemovitostí
Gymnázium

Přijímací řízení do 1. ročníku (2023/2024)

Uchazeč podá nebo doručí osobně vyplněnou přihlášku nejpozději do 1. 3. 2023.
Osobní předání přihlášky je možné ve dnech po-pá v čase 8:00-15:00 hod v kanceláři školy (2.patro, kancelář K22).
Přesná kritéria přijímacího řízení - ZDE,
příloha č. 1: Školní přijímací zkouška z geografie (pouze pro obor Gymnázium) - ZDE.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději do 2. května 2023.
Další informace jsou na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - PDF (nové pro školní rok 2022/2023).

Přihláška ke studiu:

Tiskopis přihlášky ke studiu - PDFXLSvysvětlivky k tiskopisům přihlášek

Datovou schránkou NELZE zasílat pouze naskenované přihlášky bez autorizované konverze do elektronické podoby. Emailem NELZE přihlášky zasílat v žádném případě!

Jednotná přijímací zkouška:

Ve středu 15. března 2023 od 14 hod budeme pořádat tzv. zkoušky nanečisto, během kterých si mohou uchazeči ke vzdělávání, kteří podali přihlášku na SPŠZ a GG Praha, přijít vyzkoušet podmínky jednotných přijímacích zkoušek. Přihlášení je možné pouze do 3. března 2023 na email lebedova@spszem.cz
Termíny jednotných zkoušek vyhlášené MŠMT ČR pro čtyřleté obory vzdělávání:
1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023
Náhradní termíny zkoušek jsou pro omluvené uchazeče stanoveny na 10. a 11. května 2023.
Další informace o jednotné přijímací zkoušce na stránkách CERMAT - (včetně vzorových testů a aplikace na procvičování testových úloh).

 

Studijní obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

Forma vzdělávání: čtyřleté denní

Ve školním roce 2023/24 předpokládáme pro studijní obor Geodézie a katastr nemovitostí přijetí 60 žáků (2 třídy) v denním studiu.

Učební plán pro zaměření Geodézie
Učební plán pro zaměření Geografické informační systémy

Prohlédněte si obrazovou prezentaci možných výstupů oboru zeměměřictví (geomatiky) v různých oblastech - prezentace PDF (11 MB).
Poptávka po našich absolventech je stále vysoká a odborníci této profese najdou uplatnění vždy.

Přijímací řízení

Uchazeči jsou v 1. kole přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky (60 % celkového hodnocení) a hodnocení na vysvědčení v 8. a 9. třídě základní školy (40 % celkového hodnocení).

Školní přijímací zkouška se nekoná.

---

Studijní obor: 79-41-K/41 Gymnázium

Forma vzdělávání: čtyřleté denní

Ve školním roce 2023/2024 nabízíme studium na Geografickém gymnáziu, tj. studijním oboru Gymnázium se zaměřením na geografii. Přijato bude 30 žáků (1 třída) v denním studiu.

Učební plán pro zaměření Geografie

Více informací o studiu geografie - ZDE.

Přijímací řízení

Uchazeči jsou v 1. kole přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky (60 % celkového hodnocení), hodnocení na vysvědčení v 8. a 9. třídě základní školy (20 % celkového hodnocení) a školní přijímací zkoušky z geografie (20 % celkového hodnocení). Zohledňuje se i účast na geografických soutěžích: Zeměpisná olympiáda a Eurorebus.
Další informace o školní přijímací zkoušce z geografie - ZDE.
Vzorové otázky z geografie - ZDE.

 

---

Škola nemá bezbariérový přístup.

---

SPŠ zeměměřická a Geografické gymnázium Praha je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a přidruženým členem APG - Asociace podnikatelů v geomatice.

 

Náhledový obrázek

Naši partneři

Náhledový obrázek
iconStřední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha
Pod Táborem 300
190 00  Praha 9
 
icon+420 284 823 470
iconspszem@spszem.cz
iconINSTAGRAM