Zapnout grafiku Náhledový obrázek

Zápisníky a formuláře

Zápisníky měření

Zápisník měřených vodorovných směrů (2.18) - pdf

Zápisník měřených výškových úhlů (2.19) - pdf

Zápisník měřených úhlů a vzdáleností (4.05) - pdf

Zápisník vodorovných směrů, dálkoměrných úhlů a vzdáleností (4.36), tj. paralaktika - pdf

Zápisník podrobného měření (4.57) - pdf

Tachymetrický zápisník (4.09) - pdf

Zápisník pro technickou a plošnou nivelaci (3.39) - pdf

Zápisník pro přesnou nivelaci (3.06) - pdf

Seznam souřadnic a výšek (4.42) - pdf

Geodetické údaje o PBPP (4.43) - pdf

Výpočetní formuláře

Výpočet směrníků, stran a směrových součinitelů - pdf

Výpočet souřadnic polygonových pořadů - pdf

Výpočet bodů měřických přímek - pdf

Podobnostní transformace - pdf

Protínání vpřed z úhlů - pdf

Protínání vpřed z orientovaných směrů - pdf

Výpočet orientovaných směrů - pdf

Protínání vpřed z délek - pdf

Protínání zpět - pdf

Výpočet centračních změn směrů - pdf

Výpočet výšek - trigonometrické určování - pdf

Psaný podélný profil - pdf NOVÉ

Výpočet kubatury - pdf

Formuláře pro zpracování GP

ZPMZ - popisové pole - pdf

ZPMZ - záznam měření (9.02) - xlspdf

Formuláře pro vytyčení

Vytyčovací náčrt - popisové pole - pdf

Protokol o vytyčení hranic pozemku - pdf

Protokol o vytyčení rodinného domu - doc

Náhledový obrázek

Naši partneři

Náhledový obrázek
iconStřední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha
Pod Táborem 300
190 00  Praha 9
 
icon+420 284 823 470
iconspszem@spszem.cz
iconINSTAGRAM