loading
Zapnout grafiku Náhledový obrázek

Aktuality

AKCE V POSLEDNÍM TÝDNU ŠKOLNÍHO ROKU:

- pondělí 28.6. 2021 - třídnické hodiny (8:00 - 11:35) - testování + třídnické práce + úklid tříd + úklid školy(příprava na prázdniny)

- úterý 29. 6. 2021 - školní akce = třídní výlety - navrhne si každá třída + její TU

- středa 30.6. 2021 - vydávání vysvědčení + focení tříd (8:00 - 8:45 h) + odchod na prázdniny

-

ZMĚNA VE VÝUCE - VRACÍME SE VŠICHNI DO ŠKOLY:

Od pondělí 24. 5. 2021 se vrací výuka do prezenční formy - tedy všichni se budeme učit ve škole. V 1. vyučovací hodině každé pondělí bude ve všech třídách probíhat třídnická hodina, ve které musí být žáci testováni antigenními testy. Bez tohoto testu negativného se žák NESMÍ výuky ve škole zúčastnit.

Od pondělí 24.5. 2021 nastávají opět ZMĚNY V ROZVRHU - proto sledujte informace na Bakalářích.

--

ZMĚNA V DISTANČÍ VÝUCE - výuka učební a obdorné praxe:

Od 26. 4. 2021 je vládním nařízení je povolena výuka praxe prezenční formou ve škole. Před každou výukou musí být žáci testováni antigenními testy. Bez tohoto testu negativného se žák NESMÍ výuky ve škole zúčastnit.

Výuka ostatních předmětů zůstává nadále v DISTANČNÍ formě.

 ZMĚNY V ROZVRHU sledujte na Bakalářích.

--

ZMĚNA V DISTANČÍ VÝUCE - výuka praxe:

Od 4. 1. 2021 je vládním nařízení vyhlášeno, že i výuka praxe musí probíhat pouze distanční formou - opět celá škola přechází pouze na DISTANČNÍ výukuZMĚNY V ROZVRHU sledujte na Bakalářích.

--

ZMĚNA V DISTANČÍ VÝUCE - prezenční výuka maturitních ročníků + prezenční výuka praxe:

Od středy 25. 11. 2020 se do školních lavic vrací výuka pro maturitní ročníky (4.A + 2.AD). Dále je opět povolena výuka učební praxe ve škole a v okolí školy ve skupinách max 20 žáků. 

Ostatní žáci 1. až 3. ročníku pokračují v ostatních předmětech distanční výukou. Vzhledem k těmto okolnostech bude od 25.11. 2020 ZMĚNA V ROZVRHU.  Prosím toto sledujte na Bakalářích.

---

Milí žáci,

v této složité době distanční výuky nabízíme žákům (i jejich rodičůmkonzultační hodiny, a to jak výchovné poradkyně Mgr. V. Mündelové, tak metodika prevence RNDr. J. Jelena.
Setkání se budou moci uskutečnit každou středu (do nástupu žáků zpět do školy) vždy od 13:30 do 14:30 s tím, že doporučujeme předem schůzku domluvit (zprávou v aplikaci Bakaláři).

---

ZMĚNA V DISTANČÍ VÝUCE - výuka praxe:

Od 14. 10. 2020 je vládním nařízení vyhlášeno, že i výuka praxe musí probíhat pouze distanční formou.

Kdy se žáci vrátí do škol? Zatím nevíme ...

--

DISTANČNÍ VÝUKA
pražským školám nařídila Hygienická stanice HMP v době od 5. do 18. 10. 2020 omezení provozu, tzn. je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole s výjimkou výuky praxe (praktického vyučování).

Od pondělí 5. 10. je proto zahájena vzdálená (distanční) výuka.
Připojuji několik organizačních informací:
- Rozvrh hodin najdete v aplikaci Bakaláři (změny se objeví během zítřka). Výuka začíná nejdříve v 8 a končí nejpozději ve 13.30 hod. Pro každou třídu je zařazena jednou týdně třídnická hodina.
- Každá hodina bude zahájena online v aplikaci Diskord. Standardně se bude zapisovat číslo a téma hodiny i absence žáků. Případnou nepřítomnost ve výuce je třeba řádně omluvit podle pravidel daných školním řádem.
- Domácí práce bude opět zadávána především přes aplikaci Bakaláři.
- Během týdne je každé třídě vyhrazen jeden den pro výuku praxe. Výuka se bude pro 1. ročníky realizovat vzdálenou formou, pro 2.-4. ročníky prezenčně ve škole.
- Všichni žáci mají na toto období obědy odhlášené. Vzhledem k tomu, že pro základní SCIO školu se vařit bude, můžete si obědy opět přihlásit přes aplikaci Strava.cz.
V případě dotazů neváhejte mne nebo mé kolegy oslovit s dotazem. Jsme připraveni pomoci vám i s řešením technických problémů při zapojení se do výuky.

S pozdravem, přáním pevného zdraví a dostatku energie do dalších dní,
Jan Staněk, ředitel školy
 
-----

Ministerstvo zdravotnictví od pátku 18.9. 2020 nařídilo plošné nošení roušek ve školách i při výuce ve třídách. 

---

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 9. 9. 2020 mimořádné opatření, podle kterého je třeba nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve všech společných prostorách již od 10. 9. 2020.
S účinností od tohoto data je vydán nový dodatek k Hygienickým podmínkám provozu a vnitřního režimu školy - viz PDF.

Ve škole se musíte řídit hygienickými podmínkami provozu a vnitřního režimu školy stanovenými ředitelem školy - viz PDF.

Podmínky se mohu měnit v závislosti na aktuálním stupni pohotovosti vyplývajícího z epidemiologické situace v ČR - viz onemocneni-aktualne.mzcr.cz.

Nebudete-li se cítit dobře - omluvte se písemně svému TU a do školy nechoďte!!!

Náhledový obrázek

Naši partneři

Náhledový obrázek
iconStřední průmyslová škola zeměměřická
Pod Táborem 300
190 00  Praha 9
 
icon+420 284 823 470
iconspszem@spszem.cz
iconINSTAGRAM