Zapnout grafiku Náhledový obrázek

Primární prevence

Školní metodik prevence zabezpečuje ve spolupráci s výchovným poradcem, třídními učiteli i ostatními pedagogickými pracovníky školy poskytování poradenských služeb v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění (novela – vyhláška č. 197/2016 Sb.).

Dále vytváří preventivní program školy (ke stažení ZDE)

 

Poskytuje poradenské služby v oblasti prevence rizikového chování, řeší všechny typy rizikového chování:

 • záškoláctví
 • šikana a projevy agrese
 • násilí
 • užívání drog
 • látkové a nelátkové závislosti
 • rasismus, xenofobie
 • kriminalita, vandalismus, extremismus
 • poruchy příjmu potravy
 • sebepoškozování a autoagrese
 • rizikové sexuální chování a nevhodné projevy sexuality, sexuální zneužívání
 • zanedbávání, zneužívání či týrání dítěte
 • negativní působení sekt
 • rizikové chování v dopravě
 • tvoří Preventivní program školy, koordinuje vzdělávání a činnost ostatních učitelů v oblasti prevence
 • pro žáky školy zajišťuje programy prevence rizikového chování
 • zajišťuje a předává odborné informace o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
 • prezentuje výsledky preventivní práce školy
 • spolupracuje se školní výchovnou poradkyní, s vedením školy, s rodiči žáků
 • spolupracuje s odbornými pracovišti, která působí v oblasti prevence (PPP pro Pahu 9, Prevcentrum, Magdaléna o. p. s. a další) 
 • vyhodnocuje realizaci Preventivního programu školy

 

Můžete se na mne obracet např. v následujících případech:

 Žáci

 • pokud vám nebo někomu ve vašem okolí někdo ubližuje
 • pokud se ve své třídě necítíte dobře
 • pokud se chcete poradit, svěřit s citlivými tématy
 • pokud něco řešíte a bojíte se reakce rodičů
 • pokud jste na něčem závislí a nevíte, jak dál
 • pokud jste viděli na internetu nepříjemné věci, které tam nepatří
 • pokud vám někdo posílá urážlivé zprávy a ubližuje vám
 • pokud chcete pomoci své kamarádce/kamarádovi, když se ona/on bojí o problému mluvit
 • pokud chcete pomoci své kamarádce/kamarádovi ze závislosti na drogách
 • pokud zjistíte, že se vaše kamarádka/kamarád sebepoškozuje
 • pokud si chcete popovídat o preventivním programu ve tvé třídě

 Rodiče a zákonní zástupci

 • pokud máte u svého dítěte podezření nebo obavu, že by mohlo být obětí ubližování nebo šikany (i kyberšikany)
 • pokud máte u svého dítěte podezření nebo obavu, že by mohlo být agresorem
 • pokud máte podezření, že se ve třídě „něco“ děje (např. někdo někomu ubližuje, spolužáci si posílají nevhodná videa…)
 • pokud zjistíte nebo máte podezření, že se Vaše dítě sebepoškozuje
 • pokud jste u Vašeho dítěte našli návykové látky a nevíte jak dál
 • pokud máte podezření, že Vaše dítě chodí za školu
 • pokud máte u svého dítěte podezření, že by mohlo trpět poruchou příjmu potravy
 • pokud jste si všimli, že je Vaše dítě na něčem závislé
 • pokud se chcete poradit o tématech rizikového chování
 • pokud si chcete promluvit o programech primární prevence na naší škole
Náhledový obrázek

Naši partneři

Náhledový obrázek
iconStřední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha
Pod Táborem 300
190 00  Praha 9
 
icon+420 284 823 470
iconspszem@spszem.cz
iconINSTAGRAM