Zapnout grafiku Náhledový obrázek

Zajímavé odkazy z fotogrammetrie

Mezinárodní společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

ISPRS - International Society for Photogrammetry and Remote Sensing
http://www.isprs.org/

SFDP - Sdružení pro fotogrammetrii a dálkový průzkum
http://www.sfdp.cz/

Terminologický slovní VÚGTK

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
http://www.vugtk.cz/slovnik/

České vysoké učení technické v Praze - Laboratoř fotogrammetrie

lfgm.fsv.cvut.cz

Virtual Competence Centre for 3D heritage

VCC-3D http://www.vcc-3d.com/

3D Data Catalogue http://www.3dcoform.eu/

University of Brighton

3D-COFORM - Tools and Expertise for 3D Collection Formation
http://www.3d-coform.eu/

CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(Italian National Research Council)

ISTI - Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione 
(Institute of Information Science and Technologies)
Visual Computing Lab http://vcg.isti.cnr.it/

University of Arkansas

GMV - Geospatial Modeling & Visualization
http://gmv.cast.uark.edu/

Soukromé společnosti

Letecké měřické snímkování v České republice - ortofoto ČR

http://geoportal.cuzk.cz/

Fotografické snímky

Optika Zeiss

Optika pro fotografii, kinematografii a využití v průmyslu
http://www.zeiss.com/

Příklady použití v průmyslu
http://blogs.zeiss.com/

Měřické a semiměřické komory pro pozemní fotogrammetrii

http://www.alpa.ch/
http://aicon3d.com/
http://www.creaform3d.com/
http://www.geodetic.com/
http://www.rolleiflexpages.com/

Speciální komory pro pozemní fotogrammetrii

  • panoramatické

http://www.panoscan.com/MK3/
https://www.nctechimaging.com/ (komory IRIS360 a ISTAR)

  • kinofototeodolity

http://www.specialized-imaging.com/
http://kurzzeit.com/
http://www.euroncap.com/

  • videoteodolity

http://www.trimble.com/
http://www.geotronics.cz/
http://www.leica-geosystems.com/
http://www.gefos-leica.cz/

Mobilní mapovací systémy

http://www.optech.com/
http://www.quantum3d.cz/
http://www.topconpositioning.com/
http://obchod.geodis.cz/
http://www.topgeosys.cz/

Software pro vyhodnocení snímků

Umělý stereoskopický vjem (3D prostorové vidění) - technologie

http://cs.gali-3d.com/

Autostereoskopické 3D monitory Planar

http://www.planar.com/
http://www.amtek.cz/

Letecké měřické komory

Fotogrammetrické scannery

Leica DSW 700 http://digital-imaging.leica-geosystems.com/
Wehrli RM-6 http://www.wehrliassoc.com/

Řízené bezpilotní letecké prostředky

RPAS - Remotely Piloted Aircraft Systems (Dálkově pilotované letecké systémy)
UAS - Unmanned Aircraft Systems (Bezpilotní letecké systémy)
UAV - Unmanned Aircraft Vehicles (Bezpilotní letecké prostředky)
Dron - z anj. drone (bzučet, hučet)

http://www.upvision.cz/
https://www.sensefly.com/

http://www.trimble.com/
http://uas.trimble.com/
http://www.geotronics.cz/

http://www.topconpositioning.com/
http://www.topgeosys.cz/

http://www.leica-geosystems.com/
http://www.aibotix.com/

Adam DLESK. Zpracování dat z RPAS. Praha : 2014. Bakalářská práce. pdf

Neřízené bezpilotní letecké prostředky

https://cs.wikipedia.org/

Dálkový průzkum Země - DPZ

Náhledový obrázek

Naši partneři

Náhledový obrázek
iconStřední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha
Pod Táborem 300
190 00  Praha 9
 
icon+420 284 823 470
iconspszem@spszem.cz
iconINSTAGRAM